Tadalafil (Cialis) – lek nie tylko na potencję, ale i dla zdrowia mózgu

Następny Artykuł
Andropauza – objawy psychiczne i fizyczne, przyczyny, leczenie
Poprzedni Artykuł
Sterydy anaboliczne – lista AAS, właściwości i skutki uboczne
Farmaceutyki
Brak komentarzy
funkcje kognitywnemózgPDE5tadalafilzdrowie
Mężczyzna trzyma w dłoni żółtą tabletkę zawierającą tadalafil (cialis), oraz niebieską, charakterystyczną dla sildenafilu (viagra)

Tadalafil, znany pod nazwą handlową Cialis, jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji. Jednak badania sugerują, że lek ten może mieć potencjalne korzyści dla funkcji poznawczych i zdrowia mózgu. Tadalafil jest w stanie przenikać przez barierę krew-mózg, co czyni go obiecującym kandydatem do poprawy funkcji poznawczych.

W tym artykule omówimy mechanizm działania tadalafilu, jego zastosowanie w leczeniu zaburzeń erekcji i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, a także potencjalny wpływ na funkcje poznawcze. Przeanalizujemy również związek między zaburzeniami erekcji a ryzykiem demencji oraz porównamy tadalafil z innym popularnym inhibitorem PDE5 – sildenafilem.

Mechanizm działania tadalafilu

Tadalafil należy do grupy leków zwanych inhibitorami PDE5. PDE5 jest enzymem, który rozkłada cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) – kluczowy przekaźnik wewnątrzkomórkowy odpowiedzialny za relaksację mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Poprzez inhibicję PDE5, tadalafil:

 • zwiększa stężenie cGMP
 • prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych
 • poprawia przepływ krwi

Ta właściwość tadalafilu jest szczególnie istotna w leczeniu zaburzeń erekcji, ponieważ umożliwia zwiększony napływ krwi do ciał jamistych prącia, co ułatwia osiągnięcie i utrzymanie erekcji.

Co ciekawe, tadalafil wykazuje również zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg. Bariera ta jest wysoce selektywną przegrodą, która chroni ośrodkowy układ nerwowy przed potencjalnie szkodliwymi substancjami krążącymi we krwi. Przenikanie przez tę barierę sugeruje, że tadalafil może wywierać bezpośredni wpływ na mózg.

Zaburzenia potencji korelują z osłabieniem funkcji kognitywnych

Zaburzenia erekcji nie są jedynie problemem natury fizycznej, ale mogą mieć również wpływ na funkcje poznawcze. Badania wykazały, że mężczyźni z zaburzeniami erekcji często osiągają gorsze wyniki w testach oceniających różne aspekty funkcjonowania poznawczego.

Jednym z obszarów, w których obserwuje się deficyty u mężczyzn z zaburzeniami erekcji, jest uwaga. Uwaga jest kluczową funkcją poznawczą, która umożliwia skupienie się na istotnych bodźcach i ignorowanie rozpraszających informacji. U pacjentów z zaburzeniami erekcji często stwierdza się:

 • trudności w utrzymaniu koncentracji
 • zwiększoną podatność na rozproszenie
 • wolniejsze tempo przetwarzania informacji

Kolejnym obszarem, w którym mężczyźni z zaburzeniami erekcji mogą doświadczać trudności, są funkcje wykonawcze. Funkcje wykonawcze obejmują złożone procesy poznawcze, takie jak:

 • płynność werbalna
 • szybkość przetwarzania
 • elastyczność poznawcza (zdolność do zmiany strategii w odpowiedzi na zmieniające się wymagania)

Zaburzenia funkcji wykonawczych mogą przekładać się na trudności w codziennym funkcjonowaniu, wpływając na produktywność w pracy, relacje społeczne i ogólną jakość życia.

Związek między zaburzeniami erekcji a gorszymi wynikami w zakresie funkcji poznawczych można częściowo wyjaśnić wspólnymi czynnikami ryzyka. Problemy naczyniowe, takie jak miażdżyca i nadciśnienie tętnicze, są najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji. Te same czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego mogą również prowadzić do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych w mózgu, przyczyniając się do pogorszenia funkcji poznawczych.

Ponadto, zaburzenia erekcji i pogorszenie funkcji poznawczych mogą być objawami rozpoczynającej się cukrzycy typu 2 lub choroby Alzheimera. W istocie, badania wskazują, że mężczyźni z zaburzeniami erekcji mają zwiększone ryzyko rozwoju demencji w późniejszym życiu. Ważne jest, aby pamiętać, że już nawet łagodne problemy z potencją mogą wpływać negatywnie na wydajność poznawczą.

Czynnik ryzykaWpływ na zaburzenia erekcjiWpływ na funkcje poznawcze
MiażdżycaUpośledzenie przepływu krwi do prąciaUszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych w mózgu
Nadciśnienie tętniczeUszkodzenie śródbłonka naczyniowegoZmiany patologiczne w istocie białej mózgu
CukrzycaNeuropatia i zaburzenia mikrokrążeniaPrzyspieszone starzenie się mózgu i atrofia hipokampa
Palenie tytoniuZwężenie naczyń krwionośnych i stres oksydacyjnyZwiększone ryzyko demencji spowodowane nadmiarem wolnych rodników
OtyłośćZaburzenia hormonalne i stan zapalnyZmiany strukturalne w mózgu i gorsze wyniki w testach poznawczych
Tabela 1. Wspólne czynniki ryzyka wpływające zarówno na zaburzenia erekcji i spadek funkcji kognitywnych.

Zrozumienie związku między zaburzeniami erekcji a funkcjami poznawczymi podkreśla znaczenie holistycznego podejścia do zdrowia mężczyzn. Leczenie zaburzeń erekcji, na przykład za pomocą tadalafilu, może nie tylko poprawić funkcjonowanie seksualne, ale również potencjalnie przynieść korzyści w zakresie funkcji poznawczych. Jednocześnie, profilaktyka i leczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mogą przyczynić się do zachowania zarówno zdrowia seksualnego, jak i poznawczego w późniejszym życiu.

Potencjalne korzyści tadalafilu w poprawie funkcji poznawczych

Mężczyzna wytęża umysł podczas gry w szachy - w nawiązaniu do wpływu inhibitorów PDE5 na funkcje kognitywne

Zdolność tadalafilu do przenikania przez barierę krew-mózg otwiera nowe możliwości terapeutyczne w zakresie poprawy funkcji poznawczych. Poprzez bezpośredni wpływ na mózg, tadalafil może potencjalnie:

 • Zwiększać plastyczność synaptyczną – zdolność neuronów do modyfikowania siły i liczby połączeń synaptycznych w odpowiedzi na doświadczenie i uczenie się.
 • Stymulować neurogenezę – proces powstawania nowych neuronów, szczególnie w hipokampie, który odgrywa kluczową rolę w uczeniu się i pamięci.
 • Poprawiać mikrokrążenie mózgowe – poprzez rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tadalafil może zwiększać przepływ krwi i dostarczanie tlenu oraz substancji odżywczych do mózgu.
 • Wykazywać działanie neuroprotekcyjne – poprzez zmniejszanie stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych, tadalafil może chronić neurony przed uszkodzeniem i wspierać ich przeżycie.

Potencjalne korzyści terapeutyczne tadalafilu w poprawie funkcji poznawczych mogą mieć szczególne znaczenie w kontekście starzenia się i chorób neurodegeneracyjnych. Wraz z wiekiem dochodzi do naturalnego spadku funkcji poznawczych, co może prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu. Tadalafil, poprzez swoje działanie na plastyczność synaptyczną i neurogenezę, może potencjalnie spowolnić lub nawet odwrócić niektóre z tych zmian związanych z wiekiem.

Ponadto, tadalafil może znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (opisano niżej) czy choroba Parkinsona. W chorobach tych dochodzi do postępującej utraty neuronów i zaburzeń funkcji poznawczych. Neuroprotekcyjne i propoznawcze właściwości tadalafilu mogą potencjalnie spowolnić progresję choroby i poprawić jakość życia pacjentów.

Wpływ suplementacji tadalafilu na pamięć i uwagę – badania naukowe

W jednym z badań klinicznych, przeanalizowano wpływ codziennej, małej dawki tadalafilu (5 mg) na funkcje poznawcze i przepływ krwi w mózgu. W badaniu wzięło udział 30 mężczyzn w wieku od 50 do 75 lat, cierpiących na zaburzenia erekcji i łagodne zaburzenia poznawcze. Uczestnicy przez 8 tygodni przyjmowali tadalafil w ustalonej dawce, a ich stan monitorowano za pomocą testów neuropsychologicznych oraz obrazowania mózgu metodą tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

Wyniki badania okazały się niezwykle obiecujące. Po 8 tygodniach suplementacji tadalafilem, u uczestników zaobserwowano istotną poprawę wszystkich funkcji poznawczych, w szczególności w zakresie uwagi, pamięci i fluencji słownej. Co więcej, obrazowanie SPECT wykazało zwiększony przepływ krwi w kluczowych obszarach mózgu, takich jak zakręt zaśrodkowy, prekuneus i pień mózgu, w porównaniu do stanu wyjściowego przed rozpoczęciem terapii.

Choć wyniki tego badania są obiecujące, naukowcy podkreślają konieczność dalszych, szerzej zakrojonych badań klinicznych z grupą kontrolną przyjmującą placebo, aby w pełni potwierdzić skuteczność tadalafilu w poprawie funkcji poznawczych. Niemniej jednak, przedstawione dowody naukowe otwierają nowe perspektywy w poszukiwaniu innowacyjnych metod poprawy zdrowia mózgu i zapobiegania zaburzeniom poznawczym związanym z wiekiem.

Wpływ tadalafilu na procesy neurodegeneracyjne w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym, charakteryzującym się zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniem. Patogeneza AD jest złożona i obejmuje między innymi odkładanie się beta-amyloidu (Aβ), hiperfosforylację białka tau, stres oksydacyjny oraz neuroinflammację. Badania sugerują, że tadalafil, znany głównie jako lek stosowany w terapii zaburzeń erekcji, może mieć korzystny wpływ na procesy neurodegeneracyjne obserwowane w AD.

W badaniu przeprowadzonym na modelu szczurzym choroby Alzheimera, wywołanej przez podanie Aβ1-42 do komór mózgowych, wykazano, że tadalafil poprawia deficyty pamięci i uczenia się. Mechanizm neuroprotekcyjnego działania tadalafilu wydaje się być związany z modulacją szlaku sygnałowego cAMP/cGMP/BDNF w hipokampie. Tadalafil, jako inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), zwiększa poziom cGMP, co prowadzi do aktywacji szlaku BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego). BDNF odgrywa kluczową rolę w neuroplastyczności, przeżyciu neuronów i procesach pamięciowych.

Ponadto, tadalafil wykazał działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne w mózgach szczurów z AD. Zaobserwowano zmniejszenie poziomu cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-6, IL-1β) oraz markerów stresu oksydacyjnego (MDA, azotyny), przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu zredukowanego glutationu (GSH). Neuroinflammacja i stres oksydacyjny są istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do neurodegeneracji w AD.

Co ciekawe, tadalafil wpłynął również na ograniczenie patologicznych zmian charakterystycznych dla AD, takich jak odkładanie się Aβ, aktywacja enzymu BACE-1 (β-sekretaza) oraz hiperfosforylacja białka tau. Zmniejszenie poziomu Aβ i aktywności BACE-1 sugeruje, że tadalafil może modulować szlak amyloidogenny, kluczowy w patogenezie AD. Natomiast redukcja hiperfosforylacji tau wskazuje na potencjalny wpływ tadalafilu na szlak białka tau, również zaangażowany w procesy neurodegeneracyjne.

Choć przedstawione wyniki badań są obiecujące, konieczne są dalsze prace, szczególnie z udziałem ludzi, aby w pełni potwierdzić potencjał terapeutyczny tadalafilu w kontekście choroby Alzheimera. Niemniej jednak, modulacja szlaku cAMP/cGMP/BDNF, działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne oraz wpływ na patologiczne zmiany charakterystyczne dla AD, czynią z tadalafilu interesujący kierunek badań w poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych dla tego wyniszczającego schorzenia neurodegeneracyjnego.

Czy tadalafil mogą brać zdrowi mężczyźni dla zdrowia mózgu?

Tadalafil nie jest zalecany zdrowym mężczyznom w celu poprawy funkcji poznawczych. Nie ma przekonujących dowodów naukowych potwierdzających jego skuteczność w tym obszarze u zdrowych osób. Choć niektóre badania sugerują potencjalne korzyści dla krążenia mózgowego, pamięci i neuroprotekcji, to były one wykonywane głównie na osobach z różnymi schorzeniami lub na zwierzętach. Mimo, że środek ten często bywa przyjmowany off-label to stosowanie go w nietypowym wskazaniu wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Zdrowi mężczyźni zainteresowani poprawą funkcji poznawczych powinni skupić się na zdrowym stylu życia, ćwiczeniach umysłowych oraz ewentualnej suplementacji po konsultacji z lekarzem.

Tadalafil – skutki uboczne

Tadalafil, choć generalnie dobrze tolerowany, może powodować pewne działania niepożądane. Najczęstsze skutki uboczne tadalafilu to:

 • Bóle głowy – jest to jeden z najczęściej zgłaszanych objawów ubocznych, szczególnie na początku terapii.
 • Zaczerwienienie twarzy – tadalafil może powodować przejściowe rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadząc do zaczerwienienia skóry twarzy.
 • Niestrawność – niektórzy pacjenci doświadczają objawów dyspeptycznych, takich jak zgaga, dyskomfort w nadbrzuszu czy odbijanie.
 • Bóle mięśni i pleców – tadalafil może czasem powodować bóle mięśniowo-szkieletowe, szczególnie w okolicy lędźwiowej.
 • Przekrwienie i uczucie zatkanego nosa – rozszerzenie naczyń krwionośnych może objawiać się uczuciem przekrwienia i zatkanego nosa.
 • Zmiany w widzeniu – rzadko zgłaszano przejściowe zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie czy zmienione postrzeganie kolorów.
 • Priapizm – bardzo rzadkim, ale poważnym działaniem niepożądanym jest utrzymująca się bolesna erekcja (priapizm), wymagająca natychmiastowej interwencji medycznej.

Większość z tych skutków ubocznych ma charakter łagodny i przemijający. Jednak w przypadku utrzymujących się lub uciążliwych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Tadalafil jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących azotany (np. nitroglicerynę) ze względu na ryzyko znacznego spadku ciśnienia tętniczego. Należy zachować ostrożność u osób z poważnymi chorobami sercowo-naczyniowymi, wątroby lub nerek.

Choć tadalafil wykazuje potencjał neuroprotekcyjny w badaniach przedklinicznych nad chorobą Alzheimera, konieczna jest dalsza ocena jego bezpieczeństwa i skuteczności u ludzi, szczególnie w starszej populacji, bardziej narażonej na działania niepożądane leków. Odpowiedni dobór dawki i monitorowanie stanu pacjenta mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia skutków ubocznych przy jednoczesnej maksymalizacji potencjalnych korzyści terapeutycznych tadalafilu.

Porównanie tadalafilu (cialis) i viagry (sildenafil)

Tadalafil i sildenafil należą do tej samej klasy leków – inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Oba leki są szeroko stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, jednak różnią się pod względem właściwości farmakologicznych i profilu działania.

Jedną z głównych różnic między tadalafilem a sildenafilem jest czas działania. Tadalafil ma znacznie dłuższy okres półtrwania (około 17,5 godziny) w porównaniu z sildenafilem (około 4 godzin). Oznacza to, że:

 • Tadalafil zapewnia dłuższe „okno terapeutyczne” – pacjenci mogą podejmować aktywność seksualną w ciągu 36 godzin od przyjęcia leku.
 • Sildenafil działa krócej, ale często zapewnia szybszy początek działania – efekt terapeutyczny może być odczuwalny już po 30 minutach od przyjęcia leku.

Różnice w czasie działania przekładają się na odmienne schematy dawkowania. Tadalafil jest często stosowany w małych, codziennych dawkach (2,5 lub 5 mg), co zapewnia stałe stężenie leku w organizmie. Sildenafil jest zazwyczaj przyjmowany doraźnie, w większych dawkach (25, 50 lub 100 mg), przed planowaną aktywnością seksualną.

Jeśli chodzi o wpływ na funkcje poznawcze, oba leki wykazują potencjalne korzyści, jednak sildenafil był przedmiotem większej liczby badań w kontekście funkcji poznawczych. Tadalafil, choć mniej badany pod tym kątem, również wykazuje obiecujące właściwości. Jego długi czas działania i zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg sugerują, że może on zapewniać bardziej stabilną i długotrwałą poprawę funkcji poznawczych.

Ostatecznie, wybór między tadalafilem a sildenafilem powinien być oparty na indywidualnych preferencjach pacjenta, jego stylu życia i odpowiedzi na leczenie. Niektórzy pacjenci mogą preferować dłuższy czas działania tadalafilu i wygodę codziennego dawkowania, podczas gdy inni mogą bardziej skorzystać na doraźnym stosowaniu sildenafilu. W większości badań wykazano, iż cialis jest zazwyczaj lepiej tolerowany od viagry.

Podsumowanie: Tadalafil wspiera funkcje kognitywne mózgu

Model mózgu czytający książkę, nawiązujący do poprawy pamięci i koncentracji

Tadalafil, znany głównie jako lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, wykazuje obiecujący potencjał w poprawie funkcji poznawczych i zmniejszaniu ryzyka demencji. Dzięki zdolności do przenikania przez barierę krew-mózg, tadalafil może bezpośrednio oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy, stymulując procesy neuroplastyczności, neuroprotekcji i poprawiając mikrokrążenie mózgowe.

Związek między zaburzeniami erekcji a gorszymi wynikami w zakresie funkcji poznawczych i zwiększonym ryzykiem demencji podkreśla znaczenie holistycznego podejścia do zdrowia mężczyzn. Leczenie zaburzeń erekcji tadalafilem może nie tylko poprawić funkcje seksualne, ale również potencjalnie przynieść korzyści w zakresie funkcji poznawczych.

Przyszłe kierunki badań powinny koncentrować się na lepszym zrozumieniu mechanizmów działania tadalafilu, identyfikacji biomarkerów odpowiedzi na leczenie oraz opracowaniu kompleksowych strategii profilaktycznych łączących leczenie zaburzeń erekcji z innymi interwencjami prokognitywnymi.

Kluczowe wnioski:

 • Tadalafil (Cialis) wykazuje potencjał w poprawie funkcji poznawczych i zmniejszaniu ryzyka demencji, poza swoim głównym zastosowaniem w leczeniu zaburzeń erekcji i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
 • Tadalafil przenika przez barierę krew-mózg, co umożliwia bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, stymulując neuroplastyczność, neuroprotekcję i poprawiając mikrokrążenie mózgowe.
 • Istnieje związek między zaburzeniami erekcji a gorszymi wynikami w testach funkcji poznawczych oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji. Wspólne czynniki ryzyka, takie jak problemy naczyniowe, cukrzyca czy otyłość, wpływają negatywnie zarówno na potencję, jak i wydajność poznawczą.
 • Badania na ludziach sugerują, że tadalafil może poprawiać funkcje poznawcze, szczególnie uwagę, pamięć i fluencję słowną. Obrazowanie mózgu wykazało zwiększony przepływ krwi w kluczowych obszarach po suplementacji tadalafilem.
 • W badaniach na modelach zwierzęcych choroby Alzheimera, tadalafil poprawił deficyty pamięci i uczenia się, wykazał działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne oraz ograniczył charakterystyczne zmiany patologiczne (odkładanie beta-amyloidu, hiperfosforylację tau).
 • Tadalafil jest generalnie dobrze tolerowany, choć może powodować pewne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, zaczerwienienie twarzy czy niestrawność. Poważne działania niepożądane są rzadkie.
 • Cialis nie jest przeznaczony dla zdrowych mężczyzn.
 • Tadalafil bywa wykorzystywany off-label w celu poprawy funkcji kognitywnych u zdrowych mężczyzn, jednak brakuje badań naukowych aby potwierdzić skuteczność takich praktyk.
 • W porównaniu z sildenafilem (Viagrą), tadalafil ma dłuższy czas działania i może zapewniać bardziej stabilną poprawę funkcji poznawczych. Jednak sildenafil był przedmiotem większej liczby badań w tym kontekście.
 • Wybór między tadalafilem a sildenafilem powinien być oparty na indywidualnych preferencjach pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Tadalafil jest zazwyczaj lepiej tolerowany.
 • Konieczne są dalsze badania kliniczne z udziałem ludzi, aby w pełni potwierdzić skuteczność tadalafilu w poprawie funkcji poznawczych i zmniejszaniu ryzyka demencji, szczególnie w starszej populacji.

Źródła:

 1. Choi, J. B., Cho, K. J., Kim, J. C., Kim, C. H., Chung, Y. A., Jeong, H. S., … & Koh, J. S. (2019). The effect of daily low dose tadalafil on cerebral perfusion and cognition in patients with erectile dysfunction and mild cognitive impairment. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 17(3), 432.
 2. Moore, C. S., Grant, M. D., Zink, T. A., Panizzon, M. S., Franz, C. E., Logue, M. W., … & Lyons, M. J. (2014). Erectile dysfunction, vascular risk, and cognitive performance in late middle age. Psychology and aging, 29(1), 163.
 3. García-Barroso, C., Ricobaraza, A., Pascual-Lucas, M., Unceta, N., Rico, A. J., Goicolea, M. A., … & García-Osta, A. (2013). Tadalafil crosses the blood–brain barrier and reverses cognitive dysfunction in a mouse model of AD. Neuropharmacology, 64, 114-123.
 4. Mónica, F. Z., & De Nucci, G. (2019). Tadalafil for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Expert opinion on pharmacotherapy, 20(8), 929-937.
 5. Hasan, N., Zameer, S., Najmi, A. K., Parvez, S., Yar, M. S., & Akhtar, M. (2021). Roflumilast and tadalafil improve learning and memory deficits in intracerebroventricular Aβ1–42 rat model of Alzheimer’s disease through modulations of hippocampal cAMP/cGMP/BDNF signaling pathway. Pharmacological Reports, 73, 1287-1302.
 6. Malavige, L. S., & Levy, J. C. (2009). Erectile dysfunction in diabetes mellitus. The journal of sexual medicine, 6(5), 1232-1247.
Następny Artykuł
Andropauza – objawy psychiczne i fizyczne, przyczyny, leczenie
Poprzedni Artykuł
Sterydy anaboliczne – lista AAS, właściwości i skutki uboczne

UDOSTĘPNIJ POST

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Nowości

Polecane produkty