Sterydy anaboliczne – lista AAS, właściwości i skutki uboczne

Następny Artykuł
Tadalafil (Cialis) – lek nie tylko na potencję, ale i dla zdrowia mózgu
Poprzedni Artykuł
Testosteron u kobiet – rola androgenów i terapia testosteronem
Farmaceutyki
Brak komentarzy
dopingsportsterydy anabolicznetestosteronzaburzenia hormonalne
Fiolki i ampułki ze sterydami anabolicznymi leżące na stole, obok strzykawek. Zdjęcie odzwierciedla temat artykułu o zagrożeniach związanych ze stosowaniem sterydów

Sterydy anaboliczne, znane również jako AAS (Anabolic-Androgenic Steroids), to syntetyczne substancje pochodne testosteronu, męskiego hormonu płciowego, które wykazują działanie zarówno anaboliczne, stymulując przyrost tkanki mięśniowej, jak i androgenne, odpowiadające za rozwój męskich cech płciowych. Stosowanie tych związków, szczególnie rozpowszechnione wśród sportowców dążących do poprawy wyników oraz osób pragnących szybko zwiększyć masę mięśniową, niesie ze sobą szereg poważnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Co to sterydy anaboliczne i jak działają?

Sterydy anaboliczne to grupa związków chemicznych, których struktura opiera się na cząsteczce testosteronu, endogennego androgenu odgrywającego kluczową rolę w rozwoju męskich narządów płciowych, kształtowaniu drugorzędowych cech płciowych i regulacji procesów metabolicznych. Modyfikacje strukturalne w obrębie szkieletu steroidowego, takie jak dodanie grup alkilowych czy estryfikacja w pozycji 17-beta, prowadzą do powstania szerokiej gamy AAS o zróżnicowanej sile działania i profilu farmakokinetycznym.

Działanie sterydów anabolicznych wynika z ich dwukierunkowego wpływu na organizm:

 1. Efekt anaboliczny – AAS stymulują syntezę białek, szczególnie w obrębie tkanki mięśniowej, prowadząc do przyrostu masy i siły mięśni. Zwiększają retencję azotu, wapnia i potasu, nasilają procesy erytropoezy i stymulują wzrost kości.
 2. Efekt androgenny – związki te, wiążąc się z receptorami androgenowymi, naśladują działanie testosteronu, odpowiadając za rozwój i podtrzymanie męskich cech płciowych, takich jak typ owłosienia, niski głos czy powiększenie gruczołu krokowego.

Siła działania poszczególnych AAS zależy od ich powinowactwa do receptorów androgenowych, oporności na metabolizm i zdolności do aromatyzacji do estrogenów. Niektóre sterydy, jak testosteron czy nandrolon, wykazują zbliżoną aktywność anaboliczną i androgenną, podczas gdy inne, np. oksandrolon czy stanozolol, cechują się wyższym indeksem anabolicznym, co oznacza silniejszy efekt anaboliczny przy mniejszym wpływie na rozwój cech męskich.

Historia stosowania steroidów anaboliczno-androgennych

Choć struktura testosteronu została poznana już w latach 30. XX wieku, to początki medycznego wykorzystania AAS sięgają lat 50., kiedy to zsyntetyzowano pierwsze pochodne tego hormonu. Związki te znalazły zastosowanie w leczeniu stanów przebiegających z wyniszczeniem, niedokrwistością czy opóźnionym dojrzewaniem płciowym. Szybko jednak dostrzeżono ich potencjał w zwiększaniu masy mięśniowej i poprawie wydolności fizycznej, co zapoczątkowało erę stosowania sterydów w sporcie.

Jednym z pionierów dopingu steroidowego był trener amerykańskich ciężarowców, John Ziegler, który w latach 50. podawał swoim podopiecznym doustne preparaty testosteronu i nowo opracowany związek – dianabol. Szybko okazało się, że AAS istotnie poprawiają wyniki sportowe, co doprowadziło do rozpowszechnienia ich stosowania w kolejnych dyscyplinach, takich jak lekkoatletyka, pływanie czy kolarstwo.

Choć już w latach 70. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakazał stosowania sterydów, to brak wiarygodnych metod wykrywania ich obecności sprawił, że dopingowy proceder kwitł w najlepsze. Symbolem tych czasów stały się igrzyska olimpijskie w 1988 roku, zdominowane przez naszpikowanych sterydami zawodników NRD. Dopiero opracowanie testów bazujących na spektrometrii mas i chromatografii gazowej pozwoliło skuteczniej kontrolować stosowanie dopingu.

Równolegle z wykorzystaniem w sporcie, sterydy anaboliczne zyskiwały coraz większą popularność wśród amatorów pragnących poprawić swoją sylwetkę. Dla wielu młodych mężczyzn zażywanie AAS stało się przepustką do imponującej muskulatury i sposobem na zwiększenie atrakcyjności. Proceder wspomagały luki prawne i łatwa dostępność sterydów, często sprzedawanych jako odżywki czy suplementy.

Narastająca liczba doniesień o negatywnych konsekwencjach zdrowotnych stosowania AAS, w tym tragicznych przypadkach zgonów młodych sportowców, oraz ujawniane afery dopingowe stopniowo uświadamiały opinii publicznej skalę problemu i doprowadziły do zaostrzenia przepisów. Dziś stosowanie sterydów anabolicznych bez wskazań medycznych jest nielegalne w większości krajów, a za posiadanie i handel tymi środkami grożą surowe kary. Nie oznacza to jednak, że problem zniknął – AAS wciąż są szeroko stosowane w niektórych środowiskach, a walka z dopingiem pozostaje jednym z głównych wyzwań współczesnego sportu.

Mechanizm działania steroidów anaboliczno-androgennych

Sterydy anaboliczne wywierają szereg efektów fizjologicznych i klinicznych, które wynikają z ich działania androgennego i anabolicznego. Główne efekty to:

 • Zwiększenie syntezy białek i przyrost masy mięśniowej
 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni
 • Redukcja tkanki tłuszczowej
 • Wzrost apetytu
 • Stymulacja erytropoezy i zwiększenie produkcji erytrocytów
 • Zwiększenie gęstości mineralnej kości
 • Supresja endogennej produkcji testosteronu i gonadotropin
 • Zmiany behawioralne, takie jak zwiększona agresja i libido

Sterydy anaboliczne wywierają swoje efekty poprzez interakcję z wewnątrzkomórkowymi receptorami androgenowymi (AR), należącymi do rodziny receptorów jądrowych. Po związaniu cząsteczki sterydu, kompleks hormon-receptor ulega translokacji do jądra komórkowego, gdzie wiąże się ze specyficznymi sekwencjami DNA, zwanymi elementami odpowiedzi na androgeny (ARE). Prowadzi to do zmian w ekspresji genów i syntezie białek efektorowych, odpowiedzialnych za anaboliczne i androgenne działanie AAS.

Kluczowym mechanizmem leżącym u podstaw efektu anabolicznego jest stymulacja syntezy białek, szczególnie w obrębie tkanki mięśniowej. AAS nasilają transkrypcję genów kodujących białka miofibrylarne, takie jak aktyna czy miozyna, zwiększają retencję azotu i stymulują różnicowanie komórek satelitowych do miocytów. Prowadzi to do przerostu istniejących włókien mięśniowych (hipertrofia) i tworzenia nowych (hiperplazja). Dodatkowo, sterydy zwiększają syntezę białek kolagenu w ścięgnach i więzadłach, co przekłada się na wzrost siły i wytrzymałości tkanki łącznej.

Oprócz bezpośredniego wpływu na syntezę białek, AAS oddziałują na szereg innych procesów metabolicznych. Zwiększają retencję wapnia i fosforu oraz stymulują aktywność osteoklastów, prowadząc do wzrostu gęstości mineralnej kości. Nasilają erytropoezę poprzez stymulację produkcji erytropoetyny i zwiększenie wrażliwości szpiku na jej działanie. Modulują również metabolizm lipidów, prowadząc do redukcji tkanki tłuszczowej.

Efekty androgenne sterydów wynikają z ich wpływu na rozwój i funkcję narządów płciowych oraz kształtowanie drugorzędowych cech płciowych. AAS stymulują wzrost gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych i prącia, zwiększają produkcję nasienia oraz wpływają na libido. Odpowiadają również za typ owłosienia, głęboki głos i inne charakterystyczne dla mężczyzn cechy.

Warto zauważyć, że poszczególne AAS różnią się siłą i charakterem działania w zależności od ich struktury chemicznej i powinowactwa do receptorów androgenowych. Niektóre związki ulegają również biotransformacji do aktywnych metabolitów o odmiennym profilu działania. Na przykład testosteron po podaniu doustnym ulega szybkiemu metabolizmowi pierwszego przejścia, podczas gdy jego estry (np. enantan czy cypionat) charakteryzują się lepszą biodostępnością i dłuższym okresem półtrwania.

Sterydy anaboliczne – lista 10 najpopularniejszych AAS

Zdjęcie ilustruje informacje o zagrożeniach stosowania anabolicznych steroidów jako nielegalnych substancji dopingujących

Istnieje wiele różnych sterydów anabolicznych, różniących się strukturą chemiczną, siłą działania i efektami ubocznymi. Poniżej przedstawiono listę najczęściej stosowanych AAS wraz z ich krótką charakterystyką:

 1. Testosteron i jego estry
  • Testosteron to naturalny hormon steroidowy, synetyzowany głównie w jądrach. Jest podstawowym androgenem o silnym działaniu anabolicznym i androgennym. W celach dopingowych stosuje się zazwyczaj estry testosteronu, takie jak testosteron enantan, cypionat czy propionian, które zapewniają dłuższy czas działania i lepszą biodostępność po podaniu domięśniowym.
 2. Nandrolon
  • Nandrolon to syntetyczny steryd anaboliczny będący pochodną 19-nortestosteronu. Charakteryzuje się wysokim stosunkiem efektów anabolicznych do androgennych, co oznacza silny wpływ na przyrost masy mięśniowej przy ograniczonych efektach maskulinizujących. Najpopularniejsze preparaty zawierające nandrolon to Deca-Durabolin (nandrolon dekanian) i Durabolin (nandrolon fenylopropionian, NPP).
 3. Metanabol (Dianabol, D-bol)
  • Metanabol to doustny steryd anaboliczny, pochodna testosteronu z dodatkową grupą metylową w pozycji 17-alfa. Cechuje się silnym działaniem anabolicznym i umiarkowanym androgennym. Zyskał popularność jako jeden z pierwszych szeroko dostępnych sterydów. Stosowany w celu szybkiego przyrostu masy i siły mięśniowej.
 4. Oksandrolon (Anavar)
  • Oksandrolon to doustny steryd o umiarkowanym działaniu anabolicznym i stosunkowo niskim androgennym. Wykazuje mniejszą hepatotoksyczność niż inne doustne AAS. Często stosowany przez kobiety ze względu na niewielkie ryzyko wirylizacji. Promuje przyrosty tkanki mięśniowej przy jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej.
 5. Oksymetolon (Anadrol)
  • Oksymetolon to doustny steryd o bardzo silnym działaniu anabolicznym i androgennym. Jego charakterystyczną cechą jest zdolność do wywoływania znacznych przyrostów masy ciała w krótkim czasie, co jednak w dużej mierze wynika z retencji wody. Wykazuje istotną hepatotoksyczność i szereg innych efektów ubocznych.
 6. Stanozolol (Winstrol)
  • Stanozolol to doustny i iniekcyjny steryd anaboliczny, pochodna dihydrotestosteronu. Ma silne działanie anaboliczne i umiarkowane działanie androgenne. Często stosowany w celu poprawy wytrzymałości, siły i jakości muskulatury. W przeciwieństwie do wielu innych AAS, nie aromatyzuje do estrogenów, co ogranicza retencję wody i ginekomastię.
 7. Trenbolon
  • Trenbolon to iniekcyjny steryd anaboliczny, pochodna 19-nortestosteronu. Wykazuje niezwykle silne działanie anaboliczne i androgenne. Promuje znaczne przyrosty suchej masy mięśniowej, poprawę wytrzymałości i redukcję tkanki tłuszczowej. Związany z szerokim spektrum efektów ubocznych, w tym zaburzeniami snu, drastycznie zwiększoną agresją i kardiotoksycznością. Trenbolon jest uważany za jeden z najsilniejszych steroidów.
 8. Drostanolon (Masteron)
  • Drostanolon to iniekcyjny steryd anaboliczny, pochodna dihydrotestosteronu. Cechuje się umiarkowanym działaniem anabolicznym i androgennym. Często stosowany w celu poprawy jakości i separacji mięśni, zwłaszcza w okresie redukcji tkanki tłuszczowej. Wykazuje działanie antykatabolicznie i antyestrogenowe.
 9. Boldenon (Equipoise)
  • Boldenon to iniekcyjny steryd anaboliczny, pochodna testosteronu z dodatkowym wiązaniem podwójnym między węglami C1 i C2. Ma umiarkowane działanie anaboliczne i androgenne. Często stosowany w celu stopniowego budowania jakościowej masy mięśniowej. Charakteryzuje się długim czasem półtrwania, jednak częstym skutkiem ubocznym tego środka jest drastyczny wzrost erytrocytów i gęstości krwi, co może okazać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia.
 10. Fluoksymesteron (Halotestin)
  • Fluoksymesteron to doustny steryd anaboliczny, pochodna testosteronu z dodatkowym atomem fluoru w pozycji 9-alfa i przyłączonej grupy hydroksylowej do węgla 11 (beta). Wykazuje silne androgenne i umiarkowane działanie anaboliczne. Często stosowany przez sportowców dyscyplin siłowych w celu gwałtownej poprawy siły i agresywności. Związany z wysokim ryzykiem hepatotoksyczności i zaburzeń lipidowych.

Wybór konkretnego sterydu zależy od pożądanych efektów, doświadczenia użytkownika i indywidualnej tolerancji. Często stosowane są również gotowe mieszanki kilku AAS o synergistycznym działaniu. Dawkowanie waha się od kilkudziesięciu do kilkuset miligramów tygodniowo, w zależności od związku i zaawansowania użytkownika, a typowy cykl trwa od 6 do 12 tygodni.

Należy pamiętać, że sterydy anaboliczne to substancje o silnym działaniu hormonalnym, mogące wywoływać szereg niepożądanych efektów ubocznych. Ich stosowanie bez nadzoru lekarza jest nielegalne i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Skutki uboczne zażywania sterydów anabolicznych

Cierpiący na bigoreksję mężczyzna trzyma w dłoniach tabletki metanabolem, który jest popularnym sterydem anabolicznym

Stosowanie sterydów anabolicznych, zwłaszcza w dawkach suprafizjologicznych i bez kontroli medycznej, wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Efekty uboczne mogą mieć charakter zarówno somatyczny, jak i psychiatryczny, a ich nasilenie zależy od rodzaju stosowanych związków, dawek, czasu trwania cyklu i indywidualnej wrażliwości.

System / NarządPotencjalne działania niepożądane AAS
Układ krążeniaNadciśnienie, zmiany zakrzepowo-zatorowe, kardiomiopatia
WątrobaUszkodzenie komórek wątrobowych, nowotwory wątroby
Układ nerwowyAgresja, zmiany nastroju, uzależnienie
SkóraTrądzik, łysienie androgenowe, rozstępy
Układ rozrodczyHipogonadyzm, zaburzenia spermatogenezy, zaburzenia erekcji
Układ mięśniowyZwiększone ryzyko urazów
Gruczoły piersioweGinekomastia
tabela 1. Wpływ AAS na poszczególne systemy/narządy i potencjalne skutki uboczne związane z ich przyjmowaniem.

Fizyczne efekty niepożądane

 • Zmiany skórne – AAS silnie stymulują gruczoły łojowe, co prowadzi do rozwoju trądziku androgennego. Zmiany skórne mogą mieć charakter łagodny, ograniczony do twarzy i klatki piersiowej, ale w skrajnych przypadkach przybierają postać ciężkiego trądziku ropowiczego czy guzkowo-torbielowatego. Inne dermatologiczne skutki stosowania sterydów to łojotokowe zapalenie skóry, rozstępy oraz zmiany w pigmentacji.
 • Łysienie androgenowe – wysokie dawki AAS przyspieszają miniaturyzację mieszków włosowych i prowadzą do charakterystycznego przerzedzenia włosów w okolicy czołowej i ciemieniowej. Proces ten ma podłoże genetyczne (polimorfizm receptora androgenowego) i jest tylko częściowo odwracalny po odstawieniu sterydów.
 • Dysfunkcje wątroby – doustne środki anaboliczne ulegają intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, co obciąża wątrobę i może prowadzić do uszkodzenia hepatocytów. Często obserwuje się przejściowy wzrost enzymów wątrobowych (AST, ALT), a w skrajnych przypadkach rozwija się zapalenie wątroby, żółtaczka czy ropnie. Długotrwałe stosowanie sterydów 17-alfa-alkilowanych (np. oksymetolonu) zwiększa ryzyko rozwoju gruczolaków i raka wątrobowokomórkowego.
 • Zaburzenia układu krążenia – AAS niekorzystnie wpływają na profil lipidowy, prowadząc do obniżenia frakcji HDL cholesterolu i zwiększenia frakcji LDL. Podnoszą również ciśnienie tętnicze poprzez retencję sodu i wody oraz bezpośredni wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron. W połączeniu z przerostem lewej komory serca (kardiomiopatia przerostowa) zwiększa to ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału czy udaru mózgu.
 • Zaburzenia erekcji – wysokie dawki egzogennych androgenów mogą paradoksalnie prowadzić do problemów z erekcją. Obserwowano przypadki przedwczesnego wytrysku, priapizmu (bolesnego, przedłużającego się wzwodu) czy impotencji po odstawieniu sterydów w przebiegu hipogonadyzmu

Psychologiczne skutki uboczne

 • Zmiany nastroju i zachowania – wysokie dawki AAS mogą wywoływać euforię, drażliwość, chwiejność emocjonalną, a nawet wybuchy agresji (tzw. roid rage). Często obserwuje się objawy hipomanii lub manii, zaburzenia snu, a także zwiększoną skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań (np. szybka jazda samochodem, przemoc).
 • Uzależnienie – choć potencjał uzależniający AAS jest przedmiotem debaty, to część użytkowników przejawia objawy psychicznego uzależnienia. Charakterystyczna jest utrata kontroli nad stosowaniem, kontynuowanie mimo negatywnych konsekwencji czy występowanie objawów odstawiennych (np. depresja, lęk, zmęczenie).
 • Dysmorfofobia mięśniowa (bigoreksja) – zaburzenie polegające na obsesyjnej potrzebie zwiększania masy mięśniowej, połączone z zaburzonym postrzeganiem własnego ciała. Stosowanie AAS często współwystępuje z bigoreksją i może nasilać jej objawy.

Zaburzenia hormonalne i ich konsekwencje

Egzogenne androgeny hamują oś podwzgórze-przysadka-gonady poprzez ujemne sprzężenie zwrotne. Długotrwałe stosowanie AAS prowadzi do supresji endogennej produkcji testosteronu, zmniejszenia objętości jąder i liczby plemników. Po odstawieniu może rozwinąć się hipogonadyzm hipogonadotropowy, wymagający substytucji testosteronem. U części użytkowników dochodzi do niepłodności czy ginekomastii (rozrostu tkanki gruczołowej piersi).

Kobiety stosujące AAS narażone są na maskulinizację i wirylizację. Objawy obejmują zaburzenia miesiączkowania, powiększenie łechtaczki, pogłębienie głosu, hirsutyzm czy łysienie typu męskiego. Wiele z tych zmian jest nieodwracalnych po odstawieniu sterydów.

Nieodwracalne zmiany po sterydach anabolicznych- stadium przypadku

W jednym z badań udokumentowano przypadek 40-letniego mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z powodu zaburzeń erekcji i niepłodności, utrzymujących się dwa lata po zaprzestaniu przyjmowania sterydów anabolicznych. Pacjent przez ponad dekadę stosował nandrolon, testosteron i hormon wzrostu w celu zwiększenia masy mięśniowej.

Badania endokrynologiczne wykazały początkowo wtórną, a następnie pierwotną niewydolność gonad, mimo upływu 30 miesięcy od odstawienia sterydów. Zaobserwowano nienaturalnie podwyższony poziom lutropiny i folikulotropiny (LH i FSH), sugerujący powrót funkcji osi podwzgórze-przysadka, jednak poziom testosteronu pozostawał niski, a objętość jąder zmniejszona co wskazuje na trwałe uszkodzenie jąder. Dodatkowo u mężczyzny stwierdzono oligospermię.

Przypadek ten pokazuje, że długotrwałe nadużywanie sterydów anabolicznych może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu układu rozrodczego mężczyzny, skutkujących niepłodnością i zaburzeniami erekcji. Leczenie tego typu powikłań jest trudne, a szanse na spontaniczną poprawę funkcji jąder są niewielkie i może oznaczać konieczność wdrożenia terapii testosteronem na stałe. Historia tego pacjenta powinna służyć jako przestroga przed stosowaniem sterydów anabolicznych w celach pozamedycznych.

Grupy osób skłonnych do przyjmowania lub przyjmujących AAS

Stosowanie sterydów anabolicznych jest rozpowszechnione w różnych grupach, z których każda kieruje się odmiennymi motywacjami i wzorcami zażywania.

 • Sportowcy wyczynowi – w tej grupie AAS służą głównie poprawie wyników sportowych poprzez zwiększenie masy mięśniowej, siły i wytrzymałości. Szczególnie często po sterydy sięgają zawodnicy dyscyplin sylwetkowych (kulturystyka, fitness) oraz sportów siłowych (podnoszenie ciężarów, rzut młotem). Dawki stosowane przez sportowców wielokrotnie przekraczają zakresy terapeutyczne, a typowe cykle obejmują jednoczesne przyjmowanie kilku AAS (stacking) w różnych formach (doustne, iniekcyjne).
 • Amatorzy i bywalcy siłowni – rosnąca presja osiągnięcia idealnej sylwetki sprawia, że po AAS sięga coraz więcej młodych mężczyzn, pragnących w krótkim czasie zbudować imponującą muskulaturę. W tej grupie dominuje kierowanie się wzorcami lansowanymi w mediach społecznościowych czy czasopismach lifestylowych. Amatorzy często mają niewielką wiedzę na temat działania i skutków ubocznych sterydów, co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań.
 • Osoby z dysmorfią mięśniową – dla części użytkowników AAS stanowią element obsesyjnego dążenia do zwiększenia masy mięśniowej, połączonego z zaburzonym postrzeganiem własnego ciała. Nawet osiągnięcie ponadprzeciętnej muskulatury nie przynosi satysfakcji, co prowadzi do eskalacji dawek i kompulsywnego stosowania sterydów mimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.
 • Pracownicy zawodów wymagających siły i sprawności – AAS bywają stosowane przez przedstawicieli służb mundurowych, ochroniarzy, ratowników czy żołnierzy sił specjalnych. W tych grupach liczy się przede wszystkim zwiększenie wydolności i siły fizycznej, co może mieć kluczowe znaczenie w sytuacjach ekstremalnych.
 • Hodowcy zwierząt – w hodowli zwierząt rzeźnych (bydło, trzoda chlewna, drób) AAS wykorzystywane są jako stymulatory wzrostu. Dodatek androgenów do paszy lub podawanie w injekcjach zwiększa przyrosty masy mięśniowej i poprawia wykorzystanie składników odżywczych. Ze względu na możliwe zagrożenia dla zdrowia konsumentów, praktyka ta jest zakazana na terenie Unii Europejskiej, choć nadal spotykana w niektórych krajach.

Sterydy anaboliczne a doping w sporcie

Umięśniony kulturysta nabiera nandrolon z fiołki do strzykawki w celu wykonania zastrzyku

Stosowanie sterydów anabolicznych w celu poprawy wyników sportowych jest zakazane przez większość organizacji sportowych, w tym Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe i krajowe federacje poszczególnych dyscyplin. AAS znajdują się na Liście Substancji i Metod Zabronionych, publikowanej corocznie przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Kontrola antydopingowa opiera się na badaniu próbek moczu i krwi pobranych od sportowców podczas zawodów oraz poza nimi (testy na zawołanie). Do wykrywania obecności AAS i ich metabolitów wykorzystuje się głównie metody chromatograficzne sprzężone ze spektrometrią mas (GC-MS, LC-MS). Czułość tych testów jest na tyle duża, że pozwala wykryć śladowe ilości sterydów nawet wiele tygodni po odstawieniu.

Konsekwencje przyłapania na stosowaniu dopingu są surowe i obejmują dyskwalifikację, odebranie medali czy nagród pieniężnych, a w skrajnych przypadkach dożywotni zakaz startów. Oprócz sportowca, karze podlegają również osoby z jego otoczenia – trenerzy, lekarze czy działacze zamieszani w proceder. Słynne afery dopingowe, jak ta z udziałem kolarza Lance’a Armstronga czy lekkoatletów z Rosji, wstrząsnęły światem sportu i nadszarpnęły jego wiarygodność.

Mimo zaostrzenia przepisów antydopingowych i zwiększenia liczby kontroli, stosowanie AAS w sporcie wciąż stanowi poważny problem. Sportowcy nieustannie poszukują nowych, trudniejszych do wykrycia związków czy metod maskowania. Popularny stał się „microdosing” (przyjmowanie niewielkich dawek w długim czasie) czy stosowanie designed steroids – związków projektowanych tak, by umknęły kontroli. Walkę z dopingiem utrudnia również rozwój czarnego rynku i pojawienie się fałszowanych lub zanieczyszczonych preparatów AAS.

Czy doping w sporcie powinien być dozwolony?

Kwestia dopingu w sporcie budzi wiele kontrowersji i skłania do refleksji nad sensem i uczciwością rywalizacji. Choć większość organizacji sportowych jednoznacznie zakazuje stosowania środków dopingujących, to istnieją dyscypliny, w których przymyka się oko na używanie sterydów anabolicznych. Przykładem mogą być zawody kulturystyczne, takie jak Mr. Olympia, gdzie osiągnięcie spektakularnej muskulatury jest de facto niemożliwe bez wspomagania farmakologicznego.

Podobnie wygląda sytuacja w niektórych sportach zawodowych, szczególnie tych, gdzie kluczową rolę odgrywa siła i masa mięśniowa. Choć oficjalnie obowiązują tam regulacje antydopingowe, to skuteczność ich egzekwowania budzi wątpliwości. Można argumentować, że skoro wszyscy zawodnicy mają dostęp do tych samych środków, to nie ma mowy o nieuczciwej przewadze i oszustwie. W końcu o wyniku i tak decyduje ciężki trening, genetyka i predyspozycje.

Z drugiej strony, przyzwolenie na doping zupełnie zaburza ideę czystej rywalizacji i deprecjonuje osiągnięcia sportowców, którzy nie sięgają po niedozwolone substancje. Trudno mówić o równych szansach, gdy jedni decydują się na wspomaganie, a inni chcą konkurować w zgodzie z naturalnymi możliwościami organizmu. Doping zawsze będzie w jakimś stopniu oszustwem wobec samego siebie, rywali i kibiców.

Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia zdrowia zawodników. Stosowanie sterydów anabolicznych, nawet pod opieką lekarzy, niesie ze sobą poważne ryzyka dla zdrowia. Presja osiągania coraz lepszych wyników i poskramiania ludzkiej fizjologii ma swoją cenę, którą wielu sportowców płaci po zakończeniu kariery w postaci licznych powikłań zdrowotnych.

Jednocześnie trudno ignorować oczekiwania kibiców, sponsorów i mediów, którzy chcą oglądać coraz większych, szybszych, czy silniejszych sportowców, bijących kolejne rekordy. To napędza komercjalizację sportu i popycha zawodników do szukania wszelkich sposobów na uzyskanie przewagi. Niestety, rzadko bierze się pod uwagę, jak wiele wysiłku i poświęcenia wymaga osiąganie wyników na granicy ludzkich możliwości, nawet z pomocą dopingu.

Czy zatem powinniśmy zalegalizować doping w sporcie? To pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony, mogłoby to uczynić rywalizację bardziej transparentną i wyrównaną, przynajmniej w teorii. Z drugiej, stanowiłoby kapitulację wobec pokus technologicznego wspomagania i otworzyło drzwi do dalszych nadużyć. Być może rozwiązaniem byłoby stworzenie odrębnych kategorii dla sportowców stosujących doping, ale to z kolei mogłoby być trudne do wyegzekwowania i kontrolowania.

Obecnie z pewnością społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na pełną akceptację dopingu w sporcie. Zbyt silnie zakorzeniony jest etos uczciwej, czystej rywalizacji, w której o wyniku decydują talent, trening i siła woli. Legalizacja środków dopingujących byłaby przyznaniem, że te wartości straciły na znaczeniu, a sport stał się wyścigiem farmakologicznym i biotechnologicznym. To z kolei mogłoby podważyć sens organizowania zawodów i kibicowania sportowcom.

Medyczne zastosowania sterydów anabolicznych

Lekarz nabiera strzykawką testosteron z ampułki - w nawiązaniu do roli sterydów anaboliczno-androgennych w medycynie

Choć sterydy anaboliczne kojarzą się głównie z niemedycznym stosowaniem, to stanowią one również cenne narzędzie w leczeniu niektórych schorzeń. Wykorzystanie AAS jest wskazane m.in. w następujących przypadkach:

 • Niedobór testosteronu – u mężczyzn z objawami niedoboru endogennych androgenów (zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, spadek masy mięśniowej, osteoporoza) przeprowadza się substytucję testosteronem. Najczęściej stosuje się iniekcje estrów testosteronu o przedłużonym działaniu (enantan, cypionat) lub preparaty transdermalne (żele, plastry).
 • Depresja – przyczyny obniżonego nastroju i depresji nie zawsze leżą w braku testosteronu, jednakże głęboka depresja może zakłócać pracę przysadki mózgowej i obniżać endogenny testosteron, dlatego niekiedy terapia zastępcza jest stosowana w połączeniu z lekami SSRI i psychoterapią.
 • Opóźnione dojrzewanie płciowe – u chłopców z konstytucjonalnym opóźnieniem pokwitania, leczenie niskimi dawkami testosteronu pozwala zainicjować rozwój drugorzędowych cech płciowych i zwiększyć tempo wzrostu.
 • Wyniszczenie i choroby przewlekłe – u pacjentów z chorobami przebiegającymi z katabolizmem tkanki mięśniowej (nowotwory, AIDS, ciężkie urazy), AAS pomagają odbudować masę mięśniową i zapobiec dalszemu wyniszczeniu. Stosuje się je również u osób przewlekle dializowanych czy po rozległych oparzeniach.
 • Osteoporoza – androgeny stymulują aktywność osteoblastów i hamują resorpcję kostną, co jest korzystne w leczeniu osteoporozy. Szczególnie dobrą opcją terapeutyczną jest oksandrolon – steryd o wysokim indeksie anabolicznym i niewielkim potencjale androgennnym.
 • Anemia – dzięki stymulacji erytropoezy, AAS (głównie nandrolon) znajdują zastosowanie w leczeniu niedokrwistości o różnej etiologii (aplastyczna, nerkopochodna, towarzysząca chorobom nowotworowym).
 • Tranzycja płciowa F/M – dla osób dokonujących tranzycji z płci żeńskiej na męską, terapia androgenami stanowi element korekty płci. W tym przypadku AAS stosowane są pod kontrolą lekarza, a ich dawkowanie ma na celu uzyskanie męskich cech płciowych i stymulację wzrostu masy mięśniowej..

Mimo potencjalnych korzyści terapeutycznych, użycie AAS w medycynie pozostaje ograniczone. Wynika to z ich poważnych działań niepożądanych, dostępności alternatywnych metod leczenia oraz obaw przed możliwym stosowaniem pozamedycznym. Leczenie sterydami zawsze powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza, z uwzględnieniem indywidualnych przeciwwskazań i regularnym monitorowaniem objawów ubocznych.

Przyjmowanie AAS – kontrowersje i aspekty etyczno-społeczne

Stosowanie sterydów anabolicznych budzi szereg kontrowersji natury etycznej, społecznej i zdrowotnej. Główne wątpliwości dotyczą:

 • Zagrożeń dla zdrowia publicznego – szerokie rozpowszechnienie AAS, szczególnie wśród młodzieży, niesie ryzyko wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych w skali populacyjnej. Koszty leczenia powikłań po sterydach obciążają system opieki zdrowotnej, a niekiedy prowadzą do trwałej utraty zdrowia czy przedwczesnych zgonów.
 • Medykalizacja i komercjalizacja sportu – stosowanie AAS w celu uzyskania przewagi nad rywalami postrzegane jest jako naruszenie ducha rywalizacji fair play. Presja na zwycięstwo za wszelką cenę sprawia, że sportowcy uciekają się do coraz bardziej wyszukanych form dopingu, traktując własne ciało instrumentalnie. Sterydy stały się też elementem potężnego biznesu, obejmującego nie tylko producentów i dilerów, ale również trenerów, pseudo-ekspertów czy kliniki oferujące wątpliwej jakości kuracje.
 • Normy estetyczne i zdrowotne – rozpowszechnienie obrazów silnie umięśnionych sylwetek wpływa na postrzeganie ideału męskiego ciała. Sterydy zaczynają uchodzić za normalne narzędzie zmiany wyglądu, podobnie jak kosmetyki czy zabiegi medycyny estetycznej. Granica między dbaniem o formę a obsesyjną potrzebą bycia muskularnym się zaciera, co sprzyja rozwojowi zaburzeń psychicznych.
 • Nielegalny obrót i fałszowanie AAS – większość preparatów AAS dostępnych na czarnym rynku pochodzi z nielegalnych laboratoriów lub przemytu. Ich skład i jakość podlegają niewielkiej kontroli, co zwiększa ryzyko zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami czy błędnego dawkowania. Popularne jest fałszowanie sterydów poprzez dodawanie tańszych wypełniaczy czy substytucję jednych związków innymi.
 • Kryminalizacja użytkowników – posiadanie sterydów na własny użytek jest nielegalne w wielu krajach i podlega karze grzywny czy pozbawienia wolności. Prawo nie rozróżnia jednak zazwyczaj zawodowych sportowców, amatorów zażywających sporadycznie czy osób uzależnionych. Kryminalizacja prowadzi do stygmatyzacji i utrudnia poszukiwanie pomocy w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych.

Złożoność powyższych kwestii sprawia, że wypracowanie jednoznacznego stanowiska wobec sterydów anabolicznych jest trudne. Z jednej strony nie można ignorować ich negatywnych konsekwencji, z drugiej całkowita prohibicja wydaje się nieskuteczna. Kluczowe wydaje się przyjęcie strategii opartej na rzetelnej edukacji, profilaktyce i dostępie do profesjonalnej pomocy medycznej dla osób już zażywających. Konieczna jest również międzynarodowa współpraca w zwalczaniu nielegalnej produkcji i dystrybucji AAS.

Profilaktyka i edukacja na temat sterydów anabolicznych

Zapobieganie nadużywaniu i szkodliwemu stosowaniu sterydów anabolicznych wymaga wielokierunkowych działań, obejmujących edukację, zmiany legislacyjne i wsparcie psychologiczne. Kluczowe elementy skutecznej profilaktyki to:

 • Kampanie informacyjne – upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat działania i zagrożeń związanych z AAS, skierowane szczególnie do młodzieży i grup ryzyka (amatorzy sportów sylwetkowych, bywalcy siłowni). Ważne jest obalanie mitów i pokazywanie realnych konsekwencji zdrowotnych stosowania sterydów.
 • Zmiana normatywnych przekazów medialnych – promowanie zdrowych i realistycznych wzorców sylwetki, unikanie gloryfikowania skrajnej muskulatury. Ważna jest współpraca z influencerami i osobami znaczącymi w środowisku fitness w celu propagowania naturalnych metod budowania formy.
 • Zaangażowanie lekarzy i trenerów – uwrażliwianie personelu medycznego na objawy stosowania AAS, przygotowanie do udzielania wsparcia i prowadzenia dyskretnej diagnostyki. Szkolenie trenerów w zakresie bezpiecznych metod treningu i rozpoznawania oznak zażywania sterydów wśród podopiecznych.
 • Dostęp do bezpiecznych kuracji – dla osób już stosujących AAS, zapewnienie dostępu do profesjonalnej opieki medycznej, poradnictwa i kuracji odstawiennych pod kontrolą specjalistów. Ważne jest nietraktowanie ich jako przestępców, lecz osoby potrzebujące wsparcia i motywacji do zmiany.
 • Programy wsparcia psychologicznego – pomoc w radzeniu sobie z zaburzonym obrazem ciała, presją osiągnięć czy uzależnieniem. Terapia powinna obejmować naukę konstruktywnych sposobów budowania poczucia własnej wartości i stawiania realistycznych celów.
 • Regulacje prawne i ich egzekwowanie – jasne przepisy dotyczące produkcji, dystrybucji i posiadania AAS, zróżnicowane pod względem surowych kar dla handlarzy i producentów a mniej restrykcyjne podejście do samych użytkowników. Kluczowa jest skuteczna kontrola rynku i zwalczanie nielegalnych laboratoriów.
 • Inwestycje w badania naukowe – wspieranie projektów badawczych mających na celu lepsze zrozumienie mechanizmów działania AAS, opracowanie nowych metod ich wykrywania czy poszukiwanie bezpieczniejszych alternatyw terapeutycznych.

Skuteczna profilaktyka stosowania AAS wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów – instytucji zdrowia publicznego, organizacji sportowych, mediów, szkół, organów ścigania. Ważne jest prowadzenie działań długofalowych i docieranie z przekazem do grup szczególnie narażonych na sięganie po sterydy. Tylko holistyczne podejście, obejmujące zarówno edukację, wsparcie, jak i rozsądną politykę prohibicyjną, może przynieść wymierne efekty w ograniczaniu tego niepokojącego zjawiska.

Podsumowanie: Właściwości steroidów anaboliczno-androgennych

Na zdjęciu znajdują się: strzykawka, tabletki różnego rodzaju oraz złoty medal - nawiązując do korzystania z dopingu przez zawodowych kulturystów

Sterydy anaboliczne to substancje o szerokim spektrum działania, których wpływ na świat sportu i społeczeństwo budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony, te syntetyczne pochodne testosteronu znajdują zastosowanie w medycynie, stanowiąc cenne narzędzie w leczeniu szeregu schorzeń – od hipogonadyzmu po wyniszczenie nowotworowe. Z drugiej strony, ich nadużywanie w celu poprawy wyników sportowych czy osiągnięcia idealnej sylwetki niesie ze sobą poważne zagrożenia zdrowotne i rodzi istotne wątpliwości natury etycznej.

Nie da się zaprzeczyć, że sterydy anaboliczne odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu współczesnego sportu wyczynowego. Dla wielu dyscyplin, szczególnie tych, w których liczy się siła, masa mięśniowa i wytrzymałość, AAS stały się nieodłącznym elementem przygotowań i rywalizacji. Skala ich stosowania pozostaje trudna do oszacowania, ale kolejne afery dopingowe i rosnące statystyki wykrytych przypadków sugerują, że problem jest poważny i powszechny.

Jednocześnie, sterydy anaboliczne przyczyniły się do spektakularnego rozwoju niektórych dyscyplin, przede wszystkim kulturystyki. Osiąganie coraz bardziej imponujących sylwetek i przesuwanie granic ludzkich możliwości stało się możliwe w dużej mierze dzięki farmakologicznemu wspomaganiu. Dla wielu kibiców i entuzjastów tego sportu, ekstremalna muskulatura jest wręcz nieodłączną częścią widowiska, bez której zawody straciłyby na atrakcyjności.

Trudno jednak ignorować zagrożenia związane ze stosowaniem AAS. Nawet przyjmowane pod kontrolą lekarza, w dawkach terapeutycznych, wiążą się one z ryzykiem wystąpienia szeregu działań niepożądanych – od łagodnych zmian skórnych po poważne dysfunkcje narządowe. W przypadku nadużywania i stosowania nielegalnie pozyskanych preparatów, skutki uboczne mogą być jeszcze bardziej dramatyczne, prowadząc do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Dlatego tak ważne są wysiłki na rzecz ograniczenia stosowania sterydów anabolicznych, szczególnie poza kontrolą medyczną. Edukacja na temat realnych konsekwencji ich zażywania, promocja zdrowych wzorców sylwetki i wsparcie dla osób uzależnionych to kluczowe elementy profilaktyki. Nie mniej istotne są regulacje prawne i skuteczne egzekwowanie zakazu obrotu i posiadania AAS bez wskazań lekarskich.

Źródła:

 1. Evans, N. A. (2004). Current concepts in anabolic-androgenic steroids. The American journal of sports medicine, 32(2), 534-542.
 2. Schänzer, W. (1996). Metabolism of anabolic androgenic steroids. Clinical chemistry, 42(7), 1001-1020.
 3. Boregowda, K., Joels, L., Stephens, J. W., & Price, D. E. (2011). Persistent primary hypogonadism associated with anabolic steroid abuse. Fertility and sterility, 96(1), e7-e8.
 4. Barceloux, D. G., & Palmer, R. B. (2013). Anabolic-androgenic steroids. Disease-a-Month, 59(6), 226-248.
 5. Albano, G. D., Amico, F., Cocimano, G., Liberto, A., Maglietta, F., Esposito, M., … & Montana, A. (2021, January). Adverse effects of anabolic-androgenic steroids: a literature review. In Healthcare (Vol. 9, No. 1, p. 97). MDPI.
 6. Yesalis, C. E., & Bahrke, M. S. (1995). Anabolic-androgenic steroids: current issues. Sports medicine, 19, 326-340.
 7. Sagoe, D., Molde, H., Andreassen, C. S., Torsheim, T., & Pallesen, S. (2014). The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-regression analysis. Annals of epidemiology, 24(5), 383-398.
Następny Artykuł
Tadalafil (Cialis) – lek nie tylko na potencję, ale i dla zdrowia mózgu
Poprzedni Artykuł
Testosteron u kobiet – rola androgenów i terapia testosteronem

UDOSTĘPNIJ POST

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Nowości

Polecane produkty